முகப்புப்பக்கம் | எங்களை தொடர்புகொள்ள | உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ள‌ மக்கள் | நீரிழிவு நோய் உள்ள மக்கள்
உங்களுடைய சிறுநீரகத்தை காப்பாற்றுவதற்கான இயக்கம்  
டாக்டர். ராஜன் ரவிச்சந்திரன் புகழ்பெற்ற சிறுநீரக மருத்துவர்
டாக்டர். ராஜன் ரவிச்சந்திரன்

கூறுகிறார் "நீரிழிவு நோயும் (டயாபிடிஸ்) உயர் இரத்த அழுத்தமும் (ஹைபர்டென்ஷன்), உங்களுக்கு நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD) ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கலாம்" >>
முகப்புப்பக்கம் > ஏர்லி டிசீஸ் புரோக்ராம்
உலக சிறுநீரக தினம் – 2011

EDP http://www.youtube.com/watch?v=9don5sqxxN4
-ல் Youtube வீடியோவை நீங்கள் காணலாம்


ஏர்லி டிசீஸ் புரோக்ராம்

EDPhttp://www.youtube.com/watch?v=LKdTp2gm4Ds
-ல் Youtube வீடியோவை நீங்கள் காணலாம்

EDP
EDP
 
 
  

 

EDP
EDP
EDP
EDP
 
 

 

இங்கே விளம்பரப்படுத்தவும்..