முகப்புப்பக்கம் | எங்களை தொடர்புகொள்ள | உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ள‌ மக்கள் | நீரிழிவு நோய் உள்ள மக்கள்
Crusade to save your kidney  
டாக்டர். ராஜன் ரவிச்சந்திரன் புகழ்பெற்ற சிறுநீரக மருத்துவர்
டாக்டர். ராஜன் ரவிச்சந்திரன்

கூறுகிறார் "நீரிழிவு நோயும் (டயாபிடிஸ்) உயர் இரத்த அழுத்தமும் (ஹைபர்டென்ஷன்), உங்களுக்கு நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் (CKD) ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கலாம்" >>
முகப்புப்பக்கம் > பருமன் > பிஎம்ஐ
பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் (BMI/பிஎம்ஐ) என்றால் என்ன?

இது உடல் பருமனின் அளவீடு. எடையால் மட்டுமே உடல் பருமனை கண்டறிய முடியாது, ஏனெனில் அது நபரின் உயரத்தை கருத்தில்கொள்வதில்லை.

பிஎம்ஐ = எடை (கிலோ) / உயரம் 2 மீட்டர்கள்)

வழக்கமான பிஎம்ஐ 18.5 முதல் 25 ஆகும்
பிஎம்ஐ, 18.5-க்கும் குறைவாக இருந்தால் அது குறைஎடை.
பிஎம்ஐ, 25 முதல் 30 வரை இருந்தால் அது மிகைஎடை.
பிஎம்ஐ, 30 முதல் 40 வரை இருந்தால் அது பருமன்.
பிஎம்ஐ, 40-க்கும் மேல் இருந்தால் அது அதிக பருமன்.

Advertise here..